Dat gevoel dat het universum ons beoordeelt, veroordeelt of als we het heel goed doen zelfs verheft, leeft heel sterk.

Maar dat is geen karma. Karma is geen belonings- en/of strafsysteem.

Weinig concepten worden zo verkeerd begrepen als het concept van karma. Het wordt vaak gezien als een soort belonings- dan wel strafsysteem dat is verweven in de structuur van het universum.

Mensen nemen aan dat hoe meer goede daden ze doen, hoe meer ze worden beloond met geluk.

Wat je ook tegenkomt als iemand iets pijnlijk ervaart, dat er gezegd wordt:’Het is gewoon zijn of haar karma’.

Met andere woorden:’Eigen schuld, dikke bult’. Gelukkig zeggen ze het niet maar vaak bedoelen ze wel:‘Dat is verdiende loon! Je zult deze situatie wel zelf hebben gecreëerd.’

 

Elke actie heeft een reactie

Vergeet dat beloning- dan wel beoordeling- of strafsysteem nou maar.

Karma heeft met actie en reactie te maken. En elke actie kent een reactie.

Het woord karma betekent ook ‘actie’. Het is een kernbegrip uit het hindoeïsme en boeddhisme (en andere wijsheidstradities). Het nodigt ons uit te erkennen dat al onze acties, al ons doen en laten of wat we zeggen, effecten hebben.

Als je werkelijk wilt weten wat karma inhoudt, besef dan dat iedere keuze die je maakt een gevolg heeft. Iedere keus leidt tot een resultaat.

Iedere opmerking die je maakt of juist niet maakt

Of we nu opgaan in bepaalde gedachten,

een emotie uitleven,

ons overgeven aan begeerte

of iets ondernemen (een actie doen),

het maakt niet uit.

Alles heeft z’n effect! (Tegenwoordig gebruiken ze vaak de term rimpeleffect. Doelend op een steen die je in het water gooit en dan rimpelingen/golfjes veroorzaakt)

We zetten een oorzaak in werking die een effect zal hebben in ons leven – en het leven van de mensen om ons heen. Hoe we het ook draaien of wenden, elke actie veroorzaakt een rimpeling en raakt onze wereld.

De rimpeling veroorzaakt door onze acties

Een goede manier om karma te begrijpen is door onze gewoontepatronen te observeren.

Als we kijken naar gewoontes en conditioneringen, kunnen we voelen hoe ons brein en bewustzijn steeds weer dezelfde (denk) patronen creëren.

Eén van mijn leraren legde uit het als volgt uit:

Ronald Koeman oefende bij Barcelona na afloop van iedere training vrije schoppen en penalty’s. Op den duur voelde hij op het moment dat hij de bal raakte of het een doelpunt werd of niet. Actie en reactie, oorzaak en gevolg. Hij had net zolang geoefend tot het bijna als vanzelf ging.

Hetzelfde geldt voor tennissen, om maar eens een andere sportmetafoor te gebruiken. Als we maar genoeg oefenen, weten we op een bepaald moment waar de bal terechtkomt zodra de bal van het racket gaat.

Maar nu zoeken we het iets dichter bij huis en wel bij onze eigen gedachte- en denkpatronen.

Als we snel boos zijn, zal de minste of geringste belediging onze woede veroorzaken. Wat dat betreft is ons brein ook een gewoontedier. Boos worden gaat tot onze normale patronen behoren.

Dit is inmiddels door de moderne neurowetenschappers behoorlijk overtuigend aangetoond.

Zoals Koeman weet hoe hij de bal moet raken, zoals de tennisspeler weet waar de bal terechtkomt, zo weet ons brein wat te doen als – om bij ons voorbeeld te blijven – een emotie als boosheid (de denkpatronen die we daarvoor gebruiken) getriggerd wordt.

Het zijn, als we het maar vaak genoeg doen, ingesleten (denk- en gewoonte)patronen geworden die ons zenuwstelsel maar ook de rest van ons lichaam veranderen of hebben veranderd.

 

De intenties achter onze acties gelden

In de boeddhistische leer over karma is de intentie achter onze acties van ongelooflijk belang.

Acties met deugdzame intenties laten de zaden van geluk en liefde in ons leven groeien.

Acties die voortkomen uit intenties om te schaden

of uit hebzucht,

of haat

of egoïsme

zullen ons de kant opleiden van lijden.

Nogmaals, al onze acties, deugdzaam of niet, zullen in ons en om ons heen rimpelingen veroorzaken en invloed hebben.

Maar op welke manier heeft met onze intenties te maken.

 

Hoe helpt karma ons groeien en evolueren

Een deel van de boeddhistische leer over karma is dat we op persoonlijk niveau voortdurend bepaalde levenssituaties naar ons toe trekken die we in onze eerdere intenties en acties hebben gezaaid. Wat je doet in je leven heeft gevolgen, of je wilt of niet. Het is net als zaaien….. er volgt altijd een oogst (Vrij vertaald uit de Bijbel).

Dit maakt deel uit van ons evolutionair pad, simpel gezegd: onze ontwikkeling als mens. De levenssituaties komen niet naar ons terug als straffen of beloningen, maar ze helpen bewust te worden en ons hart te openen. En dat niet in de laatste plaats voor onszelf. Met compassie naar onszelf kijken is een belangrijk onderdeel van karma. Want dan pas kunnen we ook met compassie naar anderen kijken.

Dus als je (nog) niet weet hoe je moet stoppen met snel uit je slof schieten,

je denkt dat je jezelf moet beschermen door in de verdediging te schieten,

je hart te bewapenen,

dan gebeurt het dat er allerlei omstandigheden op je pad komen die je helpen te ontwaken, om het maar eens op z’n  boeddhistisch te zeggen. Dan komen er net zolang dingen op je pad totdat jij je bewust wordt van welke acties tot deze reacties geleid hebben.

Of op nog een andere manier gezegd: het gebeurt net zolang totdat je het geleerd hebt en er neutraal naar kunt kijken.

Ik vind het prettig om op deze manier verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van mijn leven.

En zodanige acties te doen dat de reacties een positief effect hebben, rimpelingen veroorzaken, die voor de mensen om me heen en mezelf leiden tot meer vriendelijkheid, geluk, verbinding en vrijheid.

De methode

Je kunt dit leren. Niet zwaar, niet door maanden je op te sluiten in een klooster, maar door middel van simpele ademhalingsoefeningen. Eén van de manieren om meer bewust te leven en niet zoveel ‘rommel’ in je leven te maken is de online cursus Ademen te volgen. Ik hoor je nu lachen, een cursus Ademen?????? Maar echt waar, dat is zo helpend!

In een volgend blog of webinar leg ik je uit hoe dat werkt. Wil je zeker zijn van je plekje, meld je dan aan op www.brightnezz.com/contact. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Die zijn maar 29,95 voor een maand lang dagelijks aan de slag met karma en je ademhaling.

Warme groet

Janny