Mindfulaanhetwerk.nl

Professionele op de werkvloer gerichte trainingen zijn bittere noodzaak geworden. CEO’s en HR-managers zijn zich hier meer en meer bewust van. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten van een mindfulnesstraining positief zijn als het om het verminderen van stress gaat, verbeteren van mentale vaardigheden en productiviteit, en de onderlinge werkrelaties. Kortom, het beoefenen van mindfulness maakt je elke dag sterker en flexibeler als het gaat om het omgaan met de stress, vooral op de werkplek.

De benefits voor medewerkers

  • minder last van stress en negatieve gedachten.
  • sneller signaleren wat er aan de hand is en er dan ook wat aan doen.
  • ervaren contacten met collega’s positiever.
  • communiceren makkelijker.
  • voelen zich minder snel bedreigd en gaan beter om met conflicten.
  • zijn zelfbewuster en vitaler.
  • zijn aandachtiger, hebben meer focus, zijn creatiever en presteren beter.
  • Verbetert de fysieke en mentale gezondheid.

De benefits voor de werkgever

Vanuit de werkgever bezien is het beter omgaan met stress door medewerkers van groot  belang. Onderzoek (Goodman, 2014) laat zien dat mindfulness daadwerkelijk stress op de werkplek vermindert en bedrijven in de hele wereld helpt stressgerelateerde kosten te reduceren. In het onderzoek werd vastgesteld dat ‘net zoals lichaamsbeweging essentieel is voor de gezondheid van ons lichaam, mentale oefeningen, zoals in een mindfulnesstraining, noodzakelijk zijn voor onze psychologische en geestelijke gezondheid ” Vandaar dat mindfulness-trainingen steeds vaker op de werkplek aangeboden worden.

Het in company aanbod

Mindfulness is geen trucje dat je eventjes in een uurtje kunt leren. Het is een vaardigheid, die je in veel gevallen in een aantal weken goed onder de knie kunt krijgen. Het is geen training waar je tips en trucs krijgt. Het is primair werken aan een andere houding: hoe ga je om met stress, werkdruk, aandacht, focus, communicatie en creativiteit in je werk.

Ons in company aanbod is gebaseerd op de basis mindfulnesstraining en werkt met de daarbij behorende protocollen. Het gaat meestal om een achtweekse training met een wekelijkse bijeenkomst en oefeningen thuis. In onze werkwijze wisselen we theorie en praktijk af en oefenen we veel. In de training Mindful aan het werk.nl besteden we speciale aandacht aan hoe je mindfulness in het werk kunt integreren.

De mogelijkheden voor jouw bedrijf

Voor organisaties spitsen we de training toe op hun situatie. De oefeningen worden aangescherpt met voorbeelden uit de praktijk binnen de eigen organisatie en bedrijfscultuur. De standaard achtweekse training passen we in overleg aan: op welke tijden, met welke trainingsduur en -intensiteit, het soort oefeningen. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid voor het bewaken van de hoge kwaliteit van de training. En we kijken naar de inbedding van mindfulness in het human resourcesbeleid. Van het management van de organisatie verwachten we dat de medewerkers de ruimte en steun voor deelname krijgen.

Er zijn veel interessante en leuke manieren en opties om jouw bedrijf meer mindful te maken.

Ben je benieuwd wat mindfulness is, wat voor opties er zijn voor jouw bedrijf? Wil je een workshop inplannen of gewoon eens vrijblijvend sparren? Bel me dan op 06-54775574 of mail me op janny@brightnezz.com. Samen meer Mindfulness in de wereld brengen en veel minder stress en ziekteverzuim bij jouw werknemers, lijkt me een prachtige uitdaging.