Ons gedrag hangt af van veel factoren.

We zijn niet het één of het ander!

Zo kunnen we bijvoorbeeld over introverte eigenschappen beschikken en een uitstekende observeerder zijn, maar tegelijkertijd extraverte kwaliteiten hebben waardoor we ook sociaal, sturend en expressief zijn.

We kunnen dus aan beide kanten van de paradox scoren en daardoor ontstaat er een unieke mix van onze karaktereigenschappen.

En dat is nu precies waar we rekening mee houden in onze meting.

Wij plaatsen mensen niet in hokjes maar geven liever inzicht in hun volledige potentieel.

Meten is weten

Met het profiel van Lumina Spark krijgt iedereen binnen de organisatie helder waarom de dingen werken zoals ze werken én waarom niet.

Op een interactieve manier, die niet alleen leuk maar ook leerzaam is, ontstaat er spelenderwijs meer begrip, verbinding en vertrouwen binnen het team.

Mensen leren elkaar kennen en gaan vanzelf gebruik maken van elkaars mogelijkheden met als resultaat dat de energie naar doelen stroomt in plaats van frustraties.